Capture
 
26 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
25 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
24 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
23 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
22 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
20 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
19 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
18 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
17 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
16 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
15 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
13 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
12 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
11 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
10 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
9 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
8 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
7 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
6 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
5 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
4 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
3 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
1 Shtator 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
31 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
30 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
29 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
28 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
27 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
26 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
25 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
24 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
23 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
22 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
21 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
20 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
19 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
18 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
11 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
17 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
16 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
15 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
14 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
13 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
12 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
10 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
9 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
8 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
7 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
6 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
5 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
4 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
3 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
2 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
1 Gusht 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
31 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
30 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
29 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
28 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
27 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
26 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
25 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
24 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
23 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
22 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
covid
 
21 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
covid
 
19 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
covid
 
18 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
17 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
covid
 
13 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
covid
 
12 Korrik 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
11 Korrik 2020: Përditesim nga ISHP
Capture
 
26 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
25 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
24 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
23 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
22 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
21 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
20 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
19 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Capture
 
13 Qershor 2020: Përditësim nga ISHP
Përditësimi mbi situatën e COVID-19 0-2 screenshot
 

22 Maj 2020: Përditësim nga ISHP

 

21 Maj 2020: Përditësim nga ISHP

Përditësimi mbi situatën e COVID-19 0-2 screenshot
 

20 Maj 2020: Përditësim nga ISHP

 

19 Maj 2020: Përditësim nga ISHP

Përditësime dhe udhëzime rreth Coronavirus

Ne vazhdimisht publikojmë informacione rreth shifrave të përhapjes së Coronavirus në Tiranë.

Këtu mund të gjeni disa nga historitë më të jashtëzakonshme gjatë periudhës së shpërthimit të Coronavirus.

Përgjigje për disa prej pyetjeve më të shpeshta rreth situatës Covid19, ardhur përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit të Bashkisë Tiranë.

Informacione nga ISHP rreth përhapjes së Coronavirus dhe si mund të shmanget infektimi prej virusit apo përhapja te të tjerët.

Kontribuoni me një propozim interesant se si Tirana mund të rihapet e sigurt dhe të vijojë zhvillimin e saj ekonomik.

Këshilla dhe udhëzime që lidhen me qëndrimin në shtëpi dhe shmangien e kontakteve me persona të tjerë.

Udhëzime për stafin, prindërit dhe nxënësit rreth protokolleve shëndetsore për të siguruar mbarëvajtjen e procesit mësimor.

Këtu mund të njiheni me protokollin dhe masat higjieno-sanitare që duhet të ndjekë biznesi juaj gjatë aktivitetit të tij.

DPSHTRR rikthen shërbimet përmes aplikimeve online duke respektuar masat dhe udhëzimet e qeverisë.

Këtu mund të gjeni numra kontakti ose emaile të cilat mund ti kontaktoni në bazë të nevojës tuaj për çështje të ndryshme.

Mësoni rreth politikave dhe masave të reja që lidhen me sektorin privat të qirave gjatë periudhës së pandemisë.

Menaxhimi i situatës nga Bashkia Tiranë, minimizimi i ndikimit të COVID-19 dhe lehtësimi i situatës tek njerëzit në nevojë.