Informacione kontakti

Shërbimi i Urgjencës

127

Shërbimi i Zjarrfikësve

128

Shërbimi i Policisë së Shtetit

129

Numri i gjelbër- Bashkia Tiranë

08000888

Policia Bashkiake

042419465

Numri i emergjencës

112

Adresa elektronike- Bashkia Tiranë

info@tirana.al

DPTTV

taksat@tirana.al

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

kujdesindajklientit@ukt.al