JEP IDENË TËNDE

Keni një ide si mund te rihapet e sigurt dhe te vijoje zhvillimin e saj ekonomik Tirana? Bashkohu edhe ti ekipit të Bashkisë duke kontribuar me një propozim interesant apo ide krijuese.